Skip to main content.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Desenio AB

Úvod a shrnutí

Vaše soukromí je pro společnost Desenio AB (dále jen „Desenio“ nebo „my“) velmi důležité. V těchto zásadách Vás chceme informovat o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jaká jsou Vaše práva. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které lze spojovat s Vámi jako se soukromou osobou, například jméno a kontaktní údaje.

Důvody, proč Vaše údaje zpracováváme, jsou ve stručnosti následující:

 • V rozsahu nezbytném pro zpracování a dodání vaší objednávky.
 • Abychom Vám mohli zasílat nabídky a inspiraci jak prostřednictvím newsletterů a textových zpráv, tak prostřednictvím cíleného marketingu v sociálních médiích i dalších médiích na internetu a mimo internet.
 • Abychom s Vámi mohli komunikovat a odpovídat na Vaše otázky.
 • Abychom se Vás mohli ptát na společnost Desenio a na Vaše zkušenosti s námi.
 • Abychom Vám mohli připomenout zapomenutý nákupní košík a nabídnout funkci nástěnné koláže.
 • Abychom mohli vytvořit a spravovat účet zákazníka (včetně funkcí jako jsou oblíbené položky).
 • Abychom mohli dodržovat platné právní předpisy (např. zákony na ochranu spotřebitele a zákony o účetnictví).

Podle zákona na ochranu osobních údajů máte několik práv. Vždy máte například právo vznést námitky proti zasílání reklamních materiálů. Také si můžete přečíst informace o tom, jak můžete naše zpracování Vašich osobních údajů ovlivnitjaká máte práva..

Chcete vědět víc? Přečtěte si prosím naše podrobné vysvětlení níže. Níže si můžete přečíst více informací o tom, jak, proč a po jak dlouhou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme.

Kdo je zodpovědný za zpracování Vašich osobních údajů

Za zpracování vašich osobních údajů odpovídá společnost Desenio AB se švédským registračním číslem společnosti 556763-0693. Vezměte prosím také na vědomí, že někteří naši poskytovatelé platebních a logistických služeb zpracovávají osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich stránek nebo IT systému při nákupu a jsou zodpovědní za jejich zpracování nezávisle na nás.

Pokud se s námi chcete spojit ohledně našeho zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese info@desenio.cz nebo nám zavolejte na číslo +46 8 408 80 902. Naše poštovní adresa je Box 11025, 100 61 Stockholm, Švédsko.

 

Kdo může získat přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracováváme především my ve společnosti Desenio. Vaše osobní údaje nebudeme nikdy prodávat. V některých případech Vaše osobní údaje sdílíme za účelem správného a účinného plnění našich závazků vůči Vám:

 • Abychom mohli zajistit, že nám zaplatíte, získají přístup k Vašim osobním údajům naši poskytovatelé plateb.
 • Abychom mohli doručit zboží na vaši adresu bydliště nebo doručovací službě a zpracovat případné žádosti o vrácení zboží, sdílíme vaše osobní údaje s našimi poskytovateli logistických služeb.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme především my ve společnosti Desenio a společnosti v rámci skupiny Desenio.
 • Abychom mohli shromažďovat a zveřejňovat Vaše recenze na našich webových stránkách, sdílíme Vaše osobní údaje s dodavatelem, který poskytuje technické řešení pro shromažďování a zveřejňování těchto recenzí.
 • Pokud nám odkaz na Vás poslal někdo z Vašich přátel, budeme sdílet zakódované ID (textové ID) Vaší e-mailové adresy s dodavatelem, který nám asistoval při povolení funkce doporučení přátel. Účelem toho je zjistit, zda bychom měli dodavateli této služby za doporučení nového zákazníka zaplatit nebo ne. Avšak upozorňujeme, že tento dodavatel nemůže textové ID převést a získat tak přístup k Vaší skutečné e-mailové adrese.
 • Abychom mohli nabízet relevantní výrobky a aby naše webové stránky co nejlépe odpovídaly požadavkům trhu, sdílíme Vaše osobní údaje s těmi, kteří nám poskytují marketingové služby, například se společnostmi Google a Facebook.
 • Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.
 • Vaše osobní údaje budeme sdílet s dodavateli služeb IT, kteří zpracovávají osobní údaje za nás jako zpracovatelé a pomáhají nám v oblasti služeb IT.

Chcete-li získat podrobnější informace o tom, s kým Vaše osobní údaje sdílíme, neváhejte nás prosím kontaktovat.

 

Přenášíme Vaše osobní údaje mimo země EU/EHP?

Společnost Desenio obvykle zpracovává Vaše osobní údaje v rámci zemí EU/EHP, ale v několika případech využíváme dodavatele ze zemí mimo EU/EHP. Při přenosu Vašich osobních údajů mimo země EU/EHP společnost Desenio zajistí přiměřenou úroveň ochrany.

Společnost Desenio může Vaše osobní údaje přenášet i do USA našemu dodavateli, který poskytuje služby při zasílání newsletterů, a našim dodavatelům, kteří poskytují služby při uvádění relevantních výrobků na trh a usilují o to, aby naše webové stránky co nejvíce odpovídaly požadavkům trhu.

Všichni dodavatelé z USA, které bychom mohli využít, mají certifikaci štítu na ochranu soukromí. Štít na ochranu soukromí je dohoda mezi EU a USA, jejímž principem je ochrana základních práv Evropanů a poskytnutí právní jistoty u podniků, kdy dochází k přenosu osobních údajů do USA. Americké společnosti se mohou zaregistrovat k certifikaci v rámci štítu na ochranu soukromí u Ministerstva obchodu Spojených států. Toto ministerstvo následně ověří, zda jsou zásady tohoto dodavatele na ochranu osobních údajů v souladu s vysokými standardy ochrany osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho sdílení Vašich osobních údajů nebo chcete-li získat informace ohledně našich příslušných bezpečnostních opatření, kontaktujte nás prosím.

Jak můžete ovlivnit naše zpracování Vašich osobních údajů?

Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů máte celou řadu práv, na základě kterých můžete ovlivnit způsob našeho zpracování Vašich osobních údajů. Další informace naleznete níže.


Právo odvolat souhlas a vznést námitku proti zpracování údajů

Máte právo úplně nebo částečně odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Vaše odstoupení bude platné od okamžiku odstoupení.

Máte právo vznášet námitky proti našemu zpracování Vašich osobních údajů. Vždy máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vám zasílali reklamní materiály, například newslettery.

 


Právo na námitky lze obecně uplatnit tehdy, je-li zpracování údajů založeno na vyváženosti oprávněných zájmů. V tabulkách níže si můžete přečíst více informací o tom, co to znamená. V některých případech však právo na vznášení námitek neexistuje (například tehdy, kdy Vaše osobní údaje musíme uchovávat). Pokud můžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování údajů, které jsou závažnější než Vaše zájmy a základní práva, nebo pokud je to za účelem rozhodnutí, uplatnění nebo obhajoby právních nároků, právo vznášet námitky proti zpracování údajů v žádném případě nemáte.

 


Právo na přístup

Máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme nebo ne. K těmto osobním údajům můžete získat přístup a obdržet kopii osobních údajů, které zpracováváme.


Právo na opravu

Máte právo na provedení opravy všech nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, a můžete nás požádat o doplnění neúplných osobních údajů.


Právo na výmaz („právo být zapomenut“) a omezení zpracování údajů

Za určitých okolností máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů. To může nastat například v případě, kdy osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány, nebo kdy odvoláte svůj souhlas, na němž je toto zpracování založeno, a kdy neexistuje žádný další právní důvod v tomto zpracování údajů pokračovat. Máte také právo požádat o to, aby společnost Desenio zpracování Vašich osobních údajů omezila. To může nastat například v případě, kdy zpochybníte přesnost Vašich osobních údajů nebo kdy je jejich zpracování protiprávní a Vy nebudete souhlasit s jejich vymazáním a místo toho si vyžádáte omezení jejich použití.


Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Vždy máte právo podat stížnost dozorovému úřadu Můžete tak učinit zejména v členském státě EU/EHP, ve kterém máte své obvyklé bydliště a místo zaměstnání, nebo ve kterém došlo k údajnému porušení platných zákonů na ochranu osobních údajů. Ve Švédsku je dozorovým úřadem Švédský úřad na ochranu osobních údajů. Tímto právem nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.
 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požádat nás o převod některých Vašich osobních údajů, které máme, do jiné společnosti (přenositelnost údajů). Toto právo se vztahuje na osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu:

 •  pokud je takové zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a
 •  pokud se takové zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Při uplatnění práva na přenositelnost údajů máte právo nechat si osobní údaje přenést přímo ze společnosti Desenio jinému správci údajů, pokud to bude technicky proveditelné.

Jak a proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Pokud jde o to, jak a proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je naším cílem nejvyšší možná transparentnost. V tabulce níže si můžete přečíst podrobnější informace o tom, proč Vaše osobní údaje zpracováváme (účely zpracování), jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je náš právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů a jak dlouhou dobu Vaše osobní údaje pro každý účel zpracováváme. Zpracováváme osobní údaje, které jste se rozhodli nám poskytnout.


Zpracování před nákupem?

Abychom s Vámi mohli komunikovat, ukládat nástěnné koláže, které jste vytvořili, a dostávat od Vás zpětnou vazbu, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje. Pokud nám své osobní údaje pro tyto účely neposkytnete, nebudeme moci Vám tyto služby poskytovat a odpovídat na Vaše otázky.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jaký je náš právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Jak dlouhou dobu budeme Vaše osobní údaje pro konkrétní účel zpracovávat?

Abychom Vám mohli uložit zapomenutý košík a připomenout Vám výrobek, který jste v košíku nechali, jestliže jste zahájili nákup zadáním své e-mailové adresy.

Informace o Vašem košíku a Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při zahájení nákupu.

Náš oprávněný zájem na tom, abychom Vám maximálně usnadnili nákup výrobku, o který jste projevili zájem tím, že jste ho vložili do košíku.

Od okamžiku, kdy vložíte výrobek do košíku, do okamžiku, kdy uskutečníte nákup, avšak ne více než pět (5) dní.

Abychom mohli uložit Vaši nástěnnou koláž a získat od Vás zpětnou vazbu ohledně našeho nástroje na tvorbu nástěnných koláží.

Váš e-mail a jméno, které si zvolíte pro ukládání nástěnných koláží a souborů cookie.

Také zpracováváme všechny informace, které uvedete, když nám poskytujete zpětnou vazbu.

Zpracování údajů je nutné proto, abychom mohli plnit naši smlouvu (o poskytování služeb při vytváření nástěnné koláže) s Vámi.

Po dobu jednoho (1) roku od okamžiku, kdy jste vytvořili nástěnnou koláž.

Abychom mohli odpovídat na otázky, které nám pokládáte.

Vaše jméno, kontaktní údaje, obrázky, které nám posíláte, a další informace, které nám poskytnete.

Zpracování je nutné pro plnění smlouvy s Vámi.

Po dobu tří (3) let nebo tak dlouho, jak to požaduje zákon.


Zpracování údajů nutných pro uskutečnění nákupu a plnění smlouvy atd.

Abychom mohli uskutečnit Váš nákup, například abychom Vám mohli doručit výrobek, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje také musíme zpracovávat proto, abychom dodrželi zákonné nebo jiné požadavky, například požadavek zákona o účetnictví na ukládání údajů a zákony na ochranu spotřebitelů. Pokud nám pro tyto účely své osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci Váš nákup u nás dokončit.

Vezměte prosím na vědomí, že Vaše osobní údaje zpracovávají také naši poskytovatelé platebních služeb, aby mohli spravovat platbu Vaší objednávky. Za toto zpracování údajů nesou naši poskytovatelé platebních služeb vlastní odpovědnost. Naši poskytovatelé platebních služeb Vám také umožňují zvolit si jednodušší způsob nákupu automatickým vyplněním Vašich osobních údajů nebo možností uložení údajů na Vašem zařízení.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jaký je náš právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Jak dlouhou dobu budeme Vaše osobní údaje pro konkrétní účel zpracovávat?

Abychom mohli spravovat Váš nákup, tj. abychom věděli, s kým uzavíráme smlouvu, abychom mohli nákup potvrdit, dodat Vám zboží a komunikovat s Vámi ohledně dodávky a získat informace o vašich zkušenostech.

Vaše jméno, kontaktní údaje, například e-mailovou adresu a dodací adresu, údaje o objednávce, zvolený způsob platby a IP adresu.

Zpracování je nutné pro plnění smlouvy s Vámi.

Dvanáct (12) měsíců od provedení objednávky.

Abyste mohli využít své právo na odstoupení nebo změnu výrobku a my abychom mohli dodržovat zákony o ochraně spotřebitele.

Vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, poštovní adresu a informace o Vašem nákupu, například způsob platby.

Také uchováváme údaje, které jste nám sdělili při využití svého práva na odstoupení nebo při výměně výrobku.

Zpracování údajů je nutné proto, abychom mohli plnit naši smlouvu s Vámi, abychom mohli dodržovat naše zásady vrácení zboží a abychom mohli dodržovat příslušné zákony na ochranu spotřebitele.

Od okamžiku, kdy uskutečníte nákup, po dobu dvanácti (12) měsíců, abychom dodrželi zákony na ochranu spotřebitele. Rozhodnete-li se využít kterékoli ze svých práv, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat do doby, než učiníme rozhodnutí o odstoupení nebo výměně výrobku a provedeme případné vrácení platby nebo Vám zašleme nový výrobek..

Abychom mohli vyřizovat reklamace a/nebo soudní spory vedené proti nám.

Vaše jméno, kontaktní údaje, informace, které jste uvedli a které jsou důležité v souvislosti s reklamací a/nebo soudním sporem..

Zpracování údajů je nutné proto, abychom mohli dodržovat příslušné zákony na ochranu spotřebitele a uspokojovat náš oprávněný zájem vyřizovat reklamace a/nebo bránit se proti právním nárokům.

Od okamžiku, kdy se dozvíme o Vaší reklamaci a/nebo soudním sporu, po dobu, po kterou bude probíhat. Jestliže Vaši reklamaci zamítneme, vždy uchováváme údaje po dobu dvanácti (12) měsíců pro případ, že byste se rozhodli svůj právní spor nechat prověřit příslušnou instancí.

Abychom mohli dodržovat zákonné povinnosti, tedy zákony o účetnictví a zákony o praní špinavých peněz.

Údaje na vaší faktuře, například historie nákupu, jméno a kontaktní údaje.

Zpracování údajů je nutné proto, abychom mohli dodržovat příslušné právní předpisy.

Od okamžiku, kdy uskutečníte nákup, po dobu sedmi (7) až osmi (8) let podle zákona o účetnictví a po dobu pěti až deseti (5–10) let podle zákonů o praní špinavých peněz.

Pokud nám Vás doporučil některý z Vašich přátel, zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli provést platbu našemu dodavateli, který poskytuje řešení pro doporučování přátel.

Zakódované ID (textové ID) Vaší e-mailové adresy.

Naším oprávněným zájmem je zajistit, abychom dodavateli uhradili platbu pouze za nákup od nových zákazníků, které nám doporučil.

E-mailovou adresu pro tento účel nikdy neuchováváme.


Zpracování údajů pro práci s recenzemi
 

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jaký je náš právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Jak dlouhou dobu budeme Vaše osobní údaje pro konkrétní účel zpracovávat?

Abychom mohli posílat e-maily s žádostí o recenzi po uskutečnění nákupu..

Vaše jméno, e-mailovou adresu a ID objednávky.

Naším oprávněným zájmem je kontaktovat Vás s žádostí o hodnocení nebo recenzi Vaší zákaznické zkušenosti s námi, abychom mohli Vám i dalším zákazníkům zajistit zkušenost ještě lepší.

Dokud Vám nepošleme žádost.


Zpracování údajů pro správu zákaznického účtu

Abychom mohli spravovat Váš zákaznický účet, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy s Vámi. Pokud nám k tomuto účelu své osobní údaje neposkytnete, nebudeme Vám moci zákaznický účet vytvořit.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jaký je náš právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Jak dlouhou dobu budeme Vaše osobní údaje pro konkrétní účel zpracovávat?

Abychom mohli spravovat zákaznický účet, který jste si vytvořili. To zahrnuje zaslání aktualizovaných informací o Vašem účtu a našich zásadách ochrany osobních údajů. Zahrnuje to i zpracování údajů, abychom mohli přijmout bezpečnostní opatření ohledně Vašeho účtu.

Vaše jméno, osobní identifikační číslo, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, soubory cookie a IP adresu, uživatelské jméno a poštovní adresu, na kterou si přejete výrobky doručit.

Zpracování údajů je nutné proto, abychom mohli plnit smlouvu a poskytnout Vám účet, pokud jste se pro vytvoření účtu rozhodli. Zpracování údajů za účelem zasílání aktualizací našich zásad ochrany osobních údajů je nutné pro dodržování právních předpisů a nařízení týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje uchováváme od okamžiku provedení nákupu po dobu dvou (2) let od posledního přihlášení nebo do doby, než nás požádáte o zrušení účtu.Zpracování údajů za účelem zasílání novinek, inspirace a nabídek odpovídajících Vašim požadavkům
 

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jaký je náš právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Jak dlouhou dobu budeme Vaše osobní údaje pro konkrétní účel zpracovávat?

Abychom Vám mohli zasílat newslettery a relevantní nabídky na základě Vašich požadavků a zasílat reklamní materiály těm, kteří uskutečnili nákup.

Vaši e-mailovou adresu a historii nákupu, Historie nákupů vaší e-mailové adresy, historie interakcí vaší e-mailové adresy (otevírání, kliknutí atd.), soubory cookies a IP adresa.

Rozhodnete-li se přihlásit k odběru našeho newsletteru, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

Pokud jste uskutečnili nákup, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu rozesílat nabídky v rámci přímého marketingu. To děláme jen tehdy, pokud jste u nás uskutečnili nákup a nemáte námitky proti zasílání reklamních materiálů.

Pokud jste se rozhodli pro zasílání newsletterů a nabídek odpovídajících Vašim požadavkům, budeme Vám je zasílat, dokud odběr našeho newsletteru nezrušíte.

Budeme-li Vám zasílat newsletter na základě našeho oprávněného zájmu, budeme Vám tento reklamní materiál zasílat po dobu dvou (2) let od Vašeho posledního nákupu, pokud jste předtím nevznesli námitku proti zasílání reklamních materiálů.

Abychom Vám mohli zasílat reklamní materiály cílené na Vás na sociálních médiích a na webových stránkách třetích stran.

Vaši e-mailovou adresu, soubory cookie a IP adresu.

Naším oprávněným zájmem je používat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a zajistit, aby naše nabídky odpovídaly Vašim požadavkům.

To děláme jen tehdy, pokud jste u nás uskutečnili nákup a nemáte námitky proti zasílání reklamních materiálů.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány od okamžiku Vašeho nákupu po dobu dvou (2) let, pokud jste předtím nevznesli námitku proti zasílání reklamních materiálů.

Abychom mohli zveřejňovat recenze, které jste se rozhodli napsat, a přiblížit tak návštěvníkům našich webových stránek zkušenosti zákazníků a nabízet naši značku potenciálním zákazníkům.

Vaše jméno a informace, které jste uvedli v recenzi.

Naším oprávněným zájmem je zveřejnit recenzi, kterou jste napsali a sdíleli na platformě pro recenze.

Dokud neodeberete recenzi z platformy pro recenze.

Abychom mohli nabízet naše výrobky na našich webových stránkách, můžeme zveřejňovat Vaše obrázky/videa výrobku, které sdílíte na svém profilu na sociálních médiích a jsou označené jako #desenio.

Obrázek/video, které sdílíte na sociálních médiích, Vaše uživatelské jméno a text. To vše může obsahovat osobní údaje o Vás.

Naším oprávněným zájmem je zveřejnit obrázek/video, které jste označili jako #desenio.

Dokud nám neoznámíte, že si již nepřejete, abychom obrázek/video dále zveřejňovali na našich webových stránkách.


Soubory cookie

Další informace o našich zásadách používání souborů cookie naleznete zde
 

Jak jsme posoudili rovnováhu zájmů, když je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem?

Pro některé účely zpracovává společnost Desenio Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu jako právního základu pro zpracování. Při posuzování právního základu vycházíme z testu rovnováhy zájmů, pomocí kterého jsme se zjistili, že náš oprávněný zájem na zpracování údajů převažuje nad Vaším zájmem a Vaším základním právem na to, aby Vaše osobní údaje zpracovány nebyly. V tabulkách výše jsme uvedli, co je naším oprávněným zájmem. Budete-li si přát získat více informací o tom, jak jsme tento test provedli, budeme rádi, když se na nás obrátíte. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly přijaty společností Desenio dne 17-02-2022. (24-05-2018, 23. dubna 2020)

 

Odhlásit se z odběru našeho newsletteru.