Skip to main content.

Isabelle Vandeplassche

Plakáty

Making a living off her art was always a dream of Isabelle’s, who’s been posting her paintings online since 2016.

“My account kept growing, and I started to really love the thought of drawing for a living. So I took the jump! Now I feel fortunate to be able to do what I love”.

Isabelle describes her work as serene and calm, mainly using watercolour when painting.

”I get inspired by interiors, day-to-day life, botanical gardens, and flea markets.”

Isabelle Vandeplassche plakáty

Isabelle Vandeplassche je ilustrátorka a umělkyně z Belgie, která nyní působí v Portugalsku, kde vytváří krásná umělecká díla u oceánu. Její díla zobrazují vše od letních krajin a pláží až po hustou džungli a každodenní prostředí.

Tvorba uměleckých děl byla vždy součástí jejího života a nejčastěji maluje akvarelem a akvarelem. Často dokončuje díla digitálně. Pracuje s přirozenou barevnou paletou a často se inspiruje svými vlastními fotografiemi. Jejím cílem je, aby lidé při obdivování jejích děl cítili trochu štěstí. Věří, že umění osvobozuje naši mysl a umožňuje nám poznávat svět prostřednictvím barev a kultur.

Inspiruje se každodenním životem v Portugalsku, cestováním, blešími trhy, botanickými zahradami, krajinou, rostlinami a někdy i drobnými životními okamžiky. Inspiraci nachází také v surfování, které je jedním z jejích dalších životních zájmů.